Pistekirjanpidon luominen

Mobiilisovellus tukee yksityiskohtaista pistekirjanpitoa. Pistekirjanpidon voi lisätä ja sitä voi muokata kunkin osasuorituksen muokkausnäkymässä.

Pistekirjanpito koostuu yhdestä tai useammasta osiosta. Osiot koostuvat yhdestä tai useammasta sarjasta. Sarja koostuu laukauksista, joiden perusteella määräytyvät pisteet.

Ampuman kirjanpito tukee tällä hetkellä neljää eri tyyppiä: kiekkoja, perinteisiä SAL-tauluja sekä pisteen että desimaalin tarkkuudella ja varauksin IPSC-tauluja.

Kirjanpito koostuu yhdestä tai useammasta osiosta. IPSC-tauluja ammuttaessa kirjanpidossa voi olla vaikka vain yksi osio, SAL-tauluja ammuttaessa ammutaan usein kaksi osiota eli puolikasta, ja esimerkiksi trapissa osio voi olla viiden ampumapaikan ammutut kiekot.

Osio koostuu yhdestä tai useammasta sarjasta. Kiekkoja ammuttaessa sarja voi olla esimerkiksi yhdeltä ammuntapaikalta kerralla ammutut laukaukset, SAL-tauluissa viiden peräkkäisen laukauksen sarja, ja IPSC-tauluissa yksittäinen stage.

Laukaus on kirjanpidon pienin yksikkö, jonka perusteella jaetaan pisteitä. Kiekkoja ammuttaessa laukaus voi tuoda pisteitä nollasta yhteen ja SAL-tauluissa nollasta kymmeneen joko pisteen tai desimaalin tarkkuudella. IPSC-tauluissa on tarkoitus laskea kunkin stagen osumat yhteen alueittain (A-D ja rangaistuspisteet).

Kiekkoja ammuttaessa osio voi siis olla esimerkiksi viiden ampumapaikan kokonaisuus, joka koostuu yhdeltä ampumapaikalta ammutuista sarjoista. SAL-tauluja ammuttaessa osio voi olla esimerkiksi 30 laukauksen puolikas, joka koostuu kuudesta viiden laukauksen sarjasta. IPSC-tauluja ammuttaessa voidaan yhteen osioon koota vaikkapa kaikkien stagejen, jotka rinnastuvat sarjoihin, tiedot. Yksittäisestä stagesta (sarjasta) lasketaan osumat alueittain A-D + rangaistukset.